ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. ήταν πάντα η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής μας, για 10 χρόνια (2003-2013) σε 3 Socrates-Grundtvig (μία εκ των οποίων ήταν αποκεντρωμένη δράση) και 4 LLP (3 Grundtvig και ένα Comenius). Έχουμε βραβευθεί από το  Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση" (http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85) για την υλοποίηση των σχεδίων Grundtvig ΕΕ "Iniciativa" (2011) και "PROSKILLS" (2012). Το 2012 κληθήκαμε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε ένα φόρουμ για τα προγράμματα Grundtvig να παρουσιάσουμε τα δύο βραβευμένα προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ως παραδείγματα καλών πρακτικών.

Στόχος του οργανισμού μας είναι να συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

 

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα