Πολιτική Απορρήτου

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του Φορέα μας, αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τα παρακάτω:

  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας εξυπηρετεί αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή, τροποποίηση, παρουσίαση, διανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Φορέα μας.
  2. Ο Φορέας μας φροντίζει να εξασφαλίσει ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται στη παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβής. Παρόλα αυτά, δεν εγγυάται αλλά και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια του συνόλου των πληροφοριών. Ο Φορέας μας διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέπει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Δεσμευτικοί όροι είναι μόνο αυτοί που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους σπουδαστές και συνεργάτες με το Φορέα μας.
  3. Ορισμένοι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα δύναται να οδηγήσουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Ο Φορέας μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας σε άλλους δικτυακούς τόπους.
  4. Η ιστοσελίδα του Φορέα μας είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες του Φορέα μας χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια κάποιας επικοινωνίας χρειαστεί να γίνει καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ισχύουν τα παρακάτω:

α) Ο Φορέας μας δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που της παρέχονται ως εμπιστευτικές και ασφαλείς εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο. Εάν χρειαστεί η συγκέντρωση, επεξεργασία και χρησιμοποίηση προσωπικών σας δεδομένων, από την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεση σας για αυτό.

β) Για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης ή δήλωσης ενδιαφέροντος θα σας ζητηθεί ξεχωριστά να δηλώσετε τη συγκατάθεση σας, αφού για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων.

γ) Ο Φορέας μας διατηρεί ασφαλές αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων και των σπουδαστών του, με σκοπό τη επικοινωνία, τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που κατέχει. Ο Φορέας μας δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας. Ο Φορέας μας μπορεί να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας εάν μας το ζητήσετε.

δ) Το προσωπικό του Φορέα μας έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Ο Φορέας μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. 

Social Networks