Στέλεχος Δ & Ο στη Ναυτιλία

Ο τομέας της Ναυτιλίας είναι βασικός άξονας της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κουλτούρας και πραγματικότητας. Μια καριέρα στη Ναυτιλία δίνει τη σιγουριά της επαγγελματικής αποκατάστασης και προοπτικής καθώς και την αλληλεπίδραση με πολλούς τομείς της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις πάνω στην οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης Ναυτιλιακής Επιχείρησης ή Οργανισμού.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» με βάση την θεωρητική κατάρτιση και τις γενικές οδηγίες πάνω στην οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης Ναυτιλιακής Επιχείρησης ή Οργανισμού, μπορεί να εκτελεί ως μέλος μιας ομάδας ή αυτόνομα ως υπεύθυνος ενός τμήματος στις κάτωθι επαγγελματικές δραστηριότητες :

  1.Υπεύθυνος ή βοηθός ενός τμήματος Ναυτιλιακής Επιχείρησης.

  • Επιχειρησιακό τμήμα (Operation Department)
  • Τμήμα Πληρωμάτων (Manning or Crew Department)
  • Τμήμα Ναυλώσεων (Chartering Department)
  • Τεχνικό τμήμα και ανταλλακτικών (Technical and Spear parts Department)
  • Τμήμα εφοδίων και τροφοδοσίας (Supplies Department)
  • Τμήμα Ναυτασφαλίσεως (Claims Department)
  • Λογιστήριο (Accounting Purser Department)
  • Γενική Γραμματεία (Secretary Office)

  2.Στην οργάνωση και διακίνηση τροφοδοσίας πλοίων

  3.Ως βοηθός ή υπεύθυνος ενός γραφείου ναυλώσεων πλοίων ή αγοραπωλησιών πλοίων.

  4.Σε οργανωμένη ναυπηγοεπισκευαστική βάση σαν βοηθός στον προγραμματισμό εργασιών.

  5.Σε διαλυτήρια πλοίων, στο γραφείο προγραμματισμού διάλυσης, προώθησης υλικών, διεκπεραίωσης, διατυπώσεων με λιμενικές και λοιπές αρχές, βοηθός λογιστηρίου.

  6.Ως διοικητικός υπάλληλος στα διυλιστήρια και σύνδεσμος παραλαβής φορτίου από πλοία.

  7.Ως διοικητικός υπάλληλος σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που ασχολούνται με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη ναυτική παράδοση, σε ναυτικά σωματεία, νηογνώμονες, ναυτικό επιμελητήριο, Ενώσεις Ελλήνων πλοιοκτητών, τράπεζες (ναυτιλιακό τμήμα).

  8.Ως διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στα υπό αυτό εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα (Οργανισμούς Λιμένος, Λιμενικά Ταμεία, Ν.Α.Τ., Τ.Ε.Ν.Ε., Οίκο Ναύτου, κ.λ.π.).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η γνώση της σχετικής νομοθεσίας, εθνικής και διεθνούς, που ισχύει σε κάθε κλάδο, των διεθνών κανονισμών και συμβάσεων (Ι.Μ.Ο. , S.O.L.A.S., κανόνες Αμβούργου, Χάγης, κ.λ.π.) καθώς και η γνώση των διεθνών προδιαγραφών για την ασφαλή εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

   

 • Που θα εργαστώ

  Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα " Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας ", έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε τμήματα επιχειρήσεων όπως :

  1.Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

  2.Σε επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών.

  • Τροφοδοσία πλοίων
  • Ναυτικά πρακτορεία
  • Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
  • Διαλυτήρια πλοίων
  • Διυλιστήρια

  3.Σε ναυτιλιακούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου

  • Εταιρείες προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Σωματεία διατήρησης ναυτικής παράδοσης
  • Ενώσεις Ελλήνων πλοιοκτητών
  • Νηογνώμονες

  4.Σε τράπεζες (ναυτιλιακό τμήμα)

  5.Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

  6.Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, Θεσσαλονίκης , κ.λ.π.

  7.Λιμενικά Ταμεία

  8.Ασφαλιστικούς φορείς Ναυτιλίας (Ν.Α.Τ. , Τ.Α.Ν.Π.Υ., Οίκο Ναύτου)

  9.Ναυτικό Επιμελητήριο.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της