Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

Η προστασία και διατήρηση της ανεκτίμητης πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα μας. Ο ρόλος του επαγγελματία "Φύλακα Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων" είναι εξαιρετικά σημαντικός όχι μόνο για την ασφάλεια τους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα η σύγχρονα, διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα και εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.

  • Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
  • Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.
  • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης.
  • Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
  • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης.
  • Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά.
  • Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  • Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.
  • Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.
  • Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
  • Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

   

 • Διάρκεια σπουδών

  Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα (Α-Β-Γ-Δ) και η Πρακτική Άσκηση (Μαθητεία) 960 ώρες και μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια των εξαμήνων Γ, Δ ή μετά το Δ εξάμηνο σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα. Η περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) έτος.

   

 • Που θα εργαστώ

  Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).

  Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων).

   

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων

Social Networks