Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων, την προετοιμασία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και τη γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  Οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» γνωρίζουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν άψογα τα ακόλουθα καθήκοντα:

  Α. Καθήκοντά προς τον ασθενή:

  • Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο θεραπείας
  • Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, για παράδειγμα πίεση, σφίξεις, πριν την έναρξη της φυσικοθεραπείας
  • Ενημερώνει το φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό-κάρτα του ασθενούς
  • Τοποθετεί ή / και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή θεραπείας
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή μέσων ηλεκτροθεραπείας, θερμοθεραπείας και ακτινοθεραπείας
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση ορθοπεδικών και αθλητικών κακώσεων
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ρευματικών και νευρολογικών παθήσεων
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή προγραμμάτων ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων για υπερήλικες
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην εκπαίδευση και προσαρμογή του ατόμου με αισθητικοκινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) σε παραγωγικές δραστηριότητες, μέσα σε περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί από ειδικούς φυσικοθεραπευτές για τις ανάγκες εγκεφαλικής δυσλειτουργίας
  • Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε ακρωτηριασμένους, σε επώδυνες θεραπευτικές προσεγγίσεις, σε υπερήλικες
  • Μεριμνά για την αποφυγή κατακλίσεων, τη σωστή, λειτουργική και αναπαυτική θέση του ασθενή στο κρεβάτι, τη χρήση των συσκευών οξυγονοθεραπείας
  • Υποβοηθά το φυσικοθεραπευτή στην κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών (πολυκαταγματιών, ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών) και μετεγχειρητικών καταστάσεων

  Β. Προετοιμάζει με συνέπεια και υπευθυνότητα το εργαστήριο φυσικοθεραπείας, εξασφαλίζοντας τους όρους υγιεινής του χώρου και της ατομικής προστασίας των προσώπων που κινούνται στο χώρο, προετοιμάζοντας τα υλικά και τη λειτουργία των μηχανημάτων και ελέγχοντας τη διακίνηση αναλώσιμων υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση τους αλλά και τη συντήρηση μηχανημάτων.

  Γ. Υποστηρίζει γραμματειακά το εργαστήριο φυσικοθεραπείας ενημερώνοντας τις κάρτες των ασθενών (παρουσιολόγια) και διατηρώντας σχετικά αρχεία, τηρώντας στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος και τον αριθμό των επισκέψεων φυσικοθεραπείας, αναλαμβάνοντας τηλεφωνική επικοινωνία, τηρώντας αλληλογραφία, ταξινομώντας και διεκπεραιώνοντας τα παραπεμπτικά των ασφαλιστικών ταμείων και κάνοντας χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

  Δ. Τέλος, φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας και εργάζεται για τη διατήρηση άριστων διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας.

   

 • Που θα εργαστώ

  Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, υπό την επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.

  Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε:

  • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
  • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
  • Κ.Α.Π.Η.
  • Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών
  • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
  • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
  • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της