Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων" έχει τη δυνατότητα, από την κατάρτισή του, να κατανοεί και να εφαρμόζει στα εργαστήρια που εργάζεται, τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά σ' αυτά. Ο βοηθός ιατρικών εργαστηρίων ουσιαστικά επικουρεί το έργο των Υπευθύνων (αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ) στα εργαστήρια ως πραγματικός βοηθός τους στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιμών. (Ισχύουν βέβαια τα καθοριζόμενα από την νομοθεσία ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του σε σχέση με τους αντίστοιχους απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ).

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  Ο βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, με βάση τα παραπάνω, εκτελεί τις παρακάτω κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties).

  • Τήρηση αρχείου εργαστηρίου.
  • Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους.
  • Λήψη και παραλαβή των δειγμάτων.
  • Προετοιμασία των δειγμάτων - συντήρηση.
  • Προετοιμασία υλικών, αντιδραστηρίων και οργάνων.
  • Χειρισμός οργάνων και σκευών.
  • Φροντίδα για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο.
  • Έλεγχος και συντήρηση οργάνων και σκευών.
  • Καθαρισμός και αποστείρωση σκευών.
  • Φροντίδα για την προμήθεια και συντήρηση υλικών.
  • Εκτέλεση απλών αιματολογικών εξετάσεων.
  • Εκτέλεση απλών μικροβιολογικών εξετάσεων.
  • Εκτέλεση απλών ανοσολογικών εξετάσεων.
  • Εκτέλεση απλών βιοχημικών εξετάσεων.

   

 • Που θα εργαστώ

  Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων" έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία, σε ιατρικά εργαστήρια αντίστοιχων ειδικοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Έχει γνώση της χρήσης των απαραίτητων οργάνων και τεχνικών, έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε εργαστηριακές ομάδες και μονάδες όπου εκτελούνται Αιματολογικές Εξετάσεις.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της