Γραφιστική Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων

 

O «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» διακρίνεται για την άρτια κατάρτισή του γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις δημιουργικές της εφαρμογές στον κλάδο των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης επικοινωνιακού υλικού αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων του. 

Είναι σε θέση να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  O «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» γνωρίζει να χειρίζεται με ασφάλεια τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και να απευθύνεται και να επικοινωνεί με διαύγεια με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. Παράλληλα, έχει αποκτήσει τις βασικές οικονομοτεχνικές γνώσεις για να κοστολογήσει μια συναφή επαγγελματική εργασία. Επιπλέον, γνωρίζει τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή.

  O «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» καταρτίζεται ώστε να:

  • Αναλαμβάνει να εκτελεί - υλοποιεί γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή. 
  • Yλοποιεί τη μακέτα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές σχεδιασμού και στηριζόμενος στη γνώση του χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων των H/Y δημιουργεί τα τελικά ψηφιακά αρχεία. 
  • Επιβλέπει την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της (διαχωρισμοί, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία – εφαρμογή ιστοσελίδας – παραγωγή/λειτουργία CD-ROM).

   

  Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να έχει είναι τα εξής:

  • Nα γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων
  • Nα γνωρίζει τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων
  • Nα διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια
  • Nα γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows
  • Nα χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.)
  • Nα δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y
  • Nα εισαγάγει κείμενα και εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα
  • Nα διαχειρίζεται τυπογραφικά τα κείμενα και τις εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα
  • Nα επεμβαίνει ψηφιακά στις εικόνες
  • Nα σχεδιάζει με ψηφιακά εργαλεία
  • Nα γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
  • Nα συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Που θα εργαστώ

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων» εικονογράφος - σκιτσογράφος μπορεί να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας σε: 

  • Έντυπα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
  • Εκδοτικούς οίκους
  • Παραγωγή πρότυπων σελίδων (webpages) με τον H/Y
  • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων.
  • Διαφημιστικές εταιρείες.

   

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τέχνη Σκίτσου, Εικονογραφίας & Γραφικών

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της